CIMjournal

Author : editor2

34 Posts - 0 Comments

แอสตร้าเซนเนก้า ผนึกกำลังโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยกระดับสุขภาพทางเดินหายใจคนไทย

editor2
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH) ลงนามกรอบความร่วมมือสู่เครือข่ายความเป็นเลิศเพื่อการดูแลรักษาโรคหืดครบวงจรโดยทีมสหวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยห่างไกลภัยร้ายจากไวรัส RSV หรือ “Collaborative excellence in multidisciplinary care network for RSV and Asthma” สร้างความรู้ความเข้าใจในไวรัส RSV และโรคหืด พร้อมดูแลผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์มืออาชีพอย่างครบวงจร อีกทั้งเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัย โดยมีการพัฒนาความร่วมมือในการนำ “นวัตกรรมภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับโรค RSV” ที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส RSV และ “นวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษาโรคหืดรุนแรงแบบแม่นยำเฉพาะบุคคล” ยกระดับการดูแลโรคระบบทางเดินหายใจให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล นายโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย และ Frontier Markets เปิดเผยว่า การติดเชื้อไวรัส RSV และโรคหืดเป็นโรคที่มีความรุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)......

“แพทย์จุฬาฯ” จับมือ “องค์การเภสัชกรรม” ผลักดันการพัฒนายาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

editor2
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยยาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง ที่พร้อมผลิตเพื่อการวิจัยในมนุษย์ ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ องค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือ “การวิจัย พัฒนา ผลิต จำหน่าย และสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพในการเข้าถึงยาชีววัตถุอย่างถ้วนหน้าให้กับคนไทย” เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.  2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายยาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง เพื่อสนับสนุนผลักดันให้เกิดการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพต่อการเข้าถึงยานี้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกคน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน  และยังส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและระดับประเทศ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะมีระยะเวลาเบื้องต้น 15 ปี รศ. ดร. นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา......

อย่ามองข้าม “โรคความดันโลหิตสูง” รักษาได้แต่ไม่หายขาด แถมส่งต่อสารพัดโรค

editor2
“ออมรอน เฮลธแคร์” จับมือศิริราช รณรงค์คนไทยรู้ทันภัยเงียบ “โรคความดันโลหิตสูง” ระบุผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เป็นโรคที่รักษาได้แต่ไม่หายขาด บ่อเกิดสารพัดโรคทั้งโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง นายยูซุเกะ กาโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์ตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้าน กล่าวว่า เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการวัดความดันโลหิต (May Measurement Month : MMM) ออมรอน เฮลธแคร์ จึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์วัดความดันโลหิต ซึ่งเป็นแคมเปญตรวจคัดกรองความดันโลหิตระดับโลกที่ดำเนินการโดย International Society of Hypertension เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงด้วยการช่วยให้ผู้คนได้รับการวัดความดันโลหิตฟรี โดยได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต ให้กับสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อรณรงค์และช่วยให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวัดความดันที่ถูกต้อง แม่นยำและอยากเน้นให้คนไทยได้ วัดความดันทุกวันเพื่อรู้ทันโรคร้าย รวมทั้งเก็บข้อมูลผลการสำรวจนำมาวางแผนการดูแลสุขภาพของคนไทย “ออมรอน เฮลธแคร์ มีเป้าหมายสนับสนุนโครงการดังกล่าว หวังเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อช่วยผลักดันให้คนไทยได้ตระหนักต่อภัยใกล้ตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังคิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง แต่ในยุคปัจจุบันจากวิถีการดำเนินชีวิต......

คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นช่วยให้ผู้ป่วยทำฟันไม่ต้องรอคิวนาน

editor2
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยบริการคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว...

สธ. จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ 12 จังหวัด เทิดพระเกียรติฯ

editor2
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ น้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

สปสช. ปรับบริการวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ตามคำแนะนำ คกก. วัคซีนแห่งชาติ

editor2
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ปรับคำแนะนำการให้บริการวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ตามความเห็นของกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข...

ตรวจสุขภาพกายและใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านไลน์ สปสช. ทั่วประเทศ

editor2
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกระดับการบริการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (ไลน์ไอดี: @nhso) เพิ่มความสะดวกในการรับบริการ Doctor at Home...

อย. ช่วยลดภาระผู้ประกอบการ ยกเลิกการเรียกเอกสาร 3 รายการ

editor2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศยกเลิกการเรียกเอกสาร 3 รายการ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน...

อัปเดตการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด เตรียมเสนอ รมว. สธ. ของบกลางรอบหลัง

editor2
ความคืบหน้า ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 เบิกจ่ายหน่วยงานนอกสังกัดแล้ว 1,196 ล้านบาท ยังขาด 400 ล้าน สธ. ทำความเข้าใจหน่วยบริการสำหรับการเตรียม...

สธ. ร่วมมือกับ สปสช. มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ

editor2
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินหน้าบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 1.9 ล้านคน ตามนโยบาย 3 ป. ของรัฐบาล “ปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก