CIMjournal

Author : ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล

16 Posts - 0 Comments
ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ชื่อเล่น อ.แอน จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิตและกุมารแพทย์ ม. สงขลานครินทร์ และภูมิแพ้ ศิริราช • ประสบการณ์ทำงาน ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และระบบหายใจ ม.ธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย • มีความสนใจเรื่องโรคหืด ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ นวัตกรรมทางการแพทย์

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2567

. ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   ภาวะแพ้อาหารและการป้องกัน สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้คนเป็นโรคภูมิแพ้ รวมถึงโรคแพ้อาหารมากขึ้น โดยแพ้อาหารในเด็กพบได้ร้อยละ 3 – 10 ในขณะที่ผู้ใหญ่พบมากขึ้นถึงร้อยละ 10 อาการของแพ้อาหารมีตั้งแต่อาการทางผิวหนัง บางคนอาจจะเป็นลมพิษ คือผื่นนูนแดงคัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหาร หรือมีลมพิษร่วมกับอาการระบบอื่น เช่น มีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ความดันต่ำ คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเร็ว เฉียบพลันและหลายระบบของร่างกาย เรียกว่า anaphylaxis นอกจากนี้อาจเป็นผื่นแบบ atopic dermatitis หรือ eczema ซึ่งอาการพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารไปหลายสัปดาห์แล้วก็ได้ หรือบางคนอาจมาด้วยอาการทางเดินอาหาร โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มอาการได้ดังนี้ IgE-mediated food allergy อาการมักเกิดขึ้นเร็วภายใน 2 ชม. หลังได้รับอาหาร......

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2567

. ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   แนวทางการรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรัง นิยามของไอเรื้อรังในเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน โดยในเด็กหมายถึง ไอต่อเนื่องกันเกิน 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ใหญ่หมายถึงไอต่อเนื่องเกิน 8 สัปดาห์ โดยสาเหตุและแนวการดูแลของไอเรื้อรังในเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน สำหรับบทความนี้จะเน้นในผู้ใหญ่ก่อนค่ะ ประวัติที่ควรซัก การใช้ยากลุ่ม ACEI (angiotensin-converting enzyme inhibitors) ได้แก่ enalapril, captopril , ramipril, trandolapril ซึ่งยากลุ่มนี้ทำให้มีอาการไอแห้งๆได้ โดยมักไม่มีอาการร่วมอย่างอื่น ซึ่งหากคนไข้มาด้วยไอเรื้อรังควรหยุดยากลุ่มนี้ แล้วอาการไอจะดีขึ้นภายใน 2 – 4 สัปดาห์ ประวัติสูบบุหรี่ ประวัติโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้หรือไซนัสอักเสบ เช่น จาม น้ำมูก คัดจมูก เสมหะไหลลงคอ คันคอ......

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2567

. ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   แนวทางการรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรัง นิยามของไอเรื้อรังในเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน โดยในเด็กหมายถึง ไอต่อเนื่องกันเกิน 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ใหญ่หมายถึงไอต่อเนื่องเกิน 8 สัปดาห์ โดยสาเหตุและแนวการดูแลของไอเรื้อรังในเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน สำหรับบทความนี้จะเน้นในผู้ใหญ่ก่อนค่ะ ประวัติที่ควรซัก การใช้ยากลุ่ม ACEI (angiotensin-converting enzyme inhibitors) ได้แก่ enalapril, captopril , ramipril, trandolapril ซึ่งยากลุ่มนี้ทำให้มีอาการไอแห้งๆได้ โดยมักไม่มีอาการร่วมอย่างอื่น ซึ่งหากคนไข้มาด้วยไอเรื้อรังควรหยุดยากลุ่มนี้ แล้วอาการไอจะดีขึ้นภายใน 2 – 4 สัปดาห์ ประวัติสูบบุหรี่ ประวัติโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้หรือไซนัสอักเสบ เช่น จาม น้ำมูก คัดจมูก เสมหะไหลลงคอ คันคอ......

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566

. ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหืดและการรักษาโดยไม่ใช้ยา ทำไมถึงเกิดโรคหืดมากขึ้น: ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหืดเพิ่มขึ้นและมีอาการรุนแรงคือ climate change ซึ่งภาวะโลกร้อนทำให้เกิดไฟป่า มลพิษทางอากาศ มีละอองเกสรเพิ่มขึ้น เกิดการเสียสมดุลของจุลินทรีย์สุขภาพ (microbiome dysbiosis) จากการที่อากาศแห้ง ร้อนหรือเย็นเกินไป ทำให้พื้นดินขาดจุลินทรีย์ดี ส่งผลให้อาหารที่เราทานก็ขาดสารอาหารที่สำคัญ และทำให้ร่างกายเสียสมดุลย์ของจุลินทรีย์สุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เหนี่ยวนำให้เกิดภูมิแพ้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหืด คือ ภาวะอ้วน การที่ทานที่มีน้ำตาลและไขมันเลวสูง ไม่ทานผักผลไม้ และขาดวิตามินบางชนิดเช่น วิตามินดี สิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรคหืด: ปัจจัยที่ทำให้หอบกำเริบและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหืด ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ Rhinovirus จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมากกว่า RSV เชื้อรา เช่น Cladosporium, Aspergillus, Alternaria และ......

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน Remember Me...

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2566

. ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   แนวทางการดูแลโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ฉบับล่าสุดที่เรียกว่า ICAR 2023 (international consensus statement on allergy and rhinology: allergic rhinitis) ซึ่งเป็นแนวทางที่ตีพิมพ์ออกมาเร็ว ๆ นี้ โดยอัพเดทเนื้อหาจาก ปี ค.ศ. 2018  โดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic literature review) แล้วให้คำแนะนำตามหลักฐานที่พบ โดยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มีดังนี้ การวินิจฉัย เน้นจากประวัติและตรวจร่างกายเป็นสำคัญ สำหรับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังนั้น จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค เพื่อช่วยให้ตัดสินใจรักษาได้ดีขึ้น เช่น กรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา  แล้วพิจารณาการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (allergen immunotherapy) นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอีกด้วย โดยยาที่ควรหยุดก่อนทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังมี ดังนี้ H1-antihistamines......

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2566

. ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   แนวทางการดูแลโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ฉบับล่าสุดที่เรียกว่า ICAR 2023 (international consensus statement on allergy and rhinology: allergic rhinitis) ซึ่งเป็นแนวทางที่ตีพิมพ์ออกมาเร็ว ๆ นี้ โดยอัพเดทเนื้อหาจาก ปี ค.ศ. 2018  โดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic literature review) แล้วให้คำแนะนำตามหลักฐานที่พบ โดยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มีดังนี้ การวินิจฉัย เน้นจากประวัติและตรวจร่างกายเป็นสำคัญ สำหรับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังนั้น จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค เพื่อช่วยให้ตัดสินใจรักษาได้ดีขึ้น เช่น กรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา  แล้วพิจารณาการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (allergen immunotherapy) นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอีกด้วย โดยยาที่ควรหยุดก่อนทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังมี ดังนี้ H1-antihistamines......

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2566

. ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   แนวทางการดูแลโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ฉบับล่าสุดที่เรียกว่า ICAR 2023 (international consensus statement on allergy and rhinology: allergic rhinitis) ซึ่งเป็นแนวทางที่ตีพิมพ์ออกมาเร็ว ๆ นี้ โดยอัพเดทเนื้อหาจาก ปี ค.ศ. 2018  โดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic literature review) แล้วให้คำแนะนำตามหลักฐานที่พบ โดยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มีดังนี้ การวินิจฉัย เน้นจากประวัติและตรวจร่างกายเป็นสำคัญ สำหรับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังนั้น จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค เพื่อช่วยให้ตัดสินใจรักษาได้ดีขึ้น เช่น กรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา  แล้วพิจารณาการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (allergen immunotherapy) นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอีกด้วย โดยยาที่ควรหยุดก่อนทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังมี ดังนี้ H1-antihistamines......

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2566

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน Remember Me...

เรื่องที่แพทย์สาขาภูมิแพ้และอิมมูโนฯ …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2566

. ศ. ดร. พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   ภาวะภูมิแพ้ชนิดรุนแรงหรือ anaphylaxis เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคภูมิแพ้ ซึ่งภาวะนี้ควรคำนึงถึงในคนไข้ที่มีอาการรวดเร็ว เฉียบพลัน หลายระบบร่วมกัน ซึ่งหากไม่นึกถึงภาวะนี้ อาจทำให้วินิจฉัยและรักษาช้า จนมีผลทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ ดังนั้นถือว่าภาวะนี้เป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนควรรู้ และให้การรักษาเบื้องต้นได้ สาเหตุของภาวะนี้ได้แก่ แพ้ยา แพ้อาหาร แมลงกัดต่อย เป็นต้น เนื้อหาตอนนี้เลยอัพเดทเกี่ยวกับ anaphylaxis โดยรวบรวมมาจากแนวทางการรักษาต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ จากสมาคมภูมิแพ้ยุโรป (European Academy of Allergy and Clinical Immunology; EAACI) ของประทศอเมริกา (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology;......

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก