CIMjournal

Author : พญ. ศศิธร คุณูปการ

17 Posts - 0 Comments
พญ. ศศิธร คุณูปการ “หมอหลินฮุ่ย” • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิบัตรฯอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา • แอดมินเฟซบุ๊คเพจ “Doctor Kidney - ตอบคำถามสุขภาพโรคไต”

เรื่องที่แพทย์สาขาไต …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2567

. พญ. ศศิธร คุณูปการ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา   สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ เดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นทุก ๆ ปี หมอก็อยากให้ผู้อ่านทุกท่านรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่ร้อนจัด ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ผ่านทางเหงื่อ จะได้ลดภาระการทำงานของไต และลดโอกาสในการเกิดฮีทสโตรกหรือลมแดดได้ค่ะ ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีข่าวดีที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคไต นั่นก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะจาก “ไตหมูสู่คน (Xenotransplantation)” ที่ประสบผลสำเร็จครั้งแรกของโลก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะ การประสบผลสำเร็จในการปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสายพันธุ์จากไตหมูเข้าสู่ร่างกายคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้าย สร้างความหวังให้กับนักวิจัยและวงการสาธารณสุขเป็นอย่างสูงว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนอวัยวะได้ ในการผ่าตัดครั้งนี้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายชื่อว่า นาย Richard Slayman อายุ 62 ปี ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากหมูซึ่งมีการตัดแต่งพันธุกรรมทั้งหมด 69 จุด ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสในการเกิดการปฏิเสธอวัยวะและลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสจากอวัยวะหมูเข้าสู่คน แม้ว่าผลการทดลองยังอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็แสดงให้เห็นว่าอวัยวะจากหมูสามารถทำงานได้เป็นปกติและมีความปลอดภัยสูง และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำอวัยวะส่วนอื่น ๆ ได้แก่ หัวใจและตับของหมู มาสู่กระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสายพันธุ์ในอนาคตอันใกล้นี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายจำนวนมากถึง 90,000 คนที่รอรับบริจาคอวัยวะ แม้จะมีอัตราการบริจาคมากขึ้นทุกปีแต่ก็ยังไม่สามารถปลูกถ่ายอวัยวะให้ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ การผ่าตัดในครั้งนี้จึงเป็นการจุดประกายความหวังให้แก่วงการแพทย์ที่มีความพยายามในการใช้อวัยวะจากหมูมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าว Dr.......

เรื่องที่แพทย์สาขาไต …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2567

พญ. ศศิธร คุณูปการ
. พญ. ศศิธร คุณูปการ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา   สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีงานประชุม ASN kidney week 2023 จัดขึ้นที่เมือง  Philadelphia, USA ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ประจำปีของอายุรแพทย์โรคไตของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ ในคอลัมน์นี้หมอจึงขอสรุป abstract ที่น่าสนใจของงานประชุมครั้งนี้มาให้อ่านกันค่ะ 1. Sparsentan (SPAR) vs. Irbesartan (IRB) in Patients with Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS): Results from the Phase 3 DUPLEX Trial Endothelin-1 เป็นสาเหตุของการดำเนินโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายผ่านการกระตุ้น endothelial receptor type A (ETA) ทำให้มีการหดตัวของหลอดเลือดไต ส่งผลต่อการลดอัตราการกรองของไต......

เรื่องที่แพทย์สาขาไต …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2567

. พญ. ศศิธร คุณูปการ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา   สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีงานประชุม ASN kidney week 2023 จัดขึ้นที่เมือง  Philadelphia, USA ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ประจำปีของอายุรแพทย์โรคไตของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ ในคอลัมน์นี้หมอจึงขอสรุป abstract ที่น่าสนใจของงานประชุมครั้งนี้มาให้อ่านกันค่ะ 1. Sparsentan (SPAR) vs. Irbesartan (IRB) in Patients with Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS): Results from the Phase 3 DUPLEX Trial Endothelin-1 เป็นสาเหตุของการดำเนินโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายผ่านการกระตุ้น endothelial receptor type A (ETA) ทำให้มีการหดตัวของหลอดเลือดไต ส่งผลต่อการลดอัตราการกรองของไต......

เรื่องที่แพทย์สาขาไต …ควรติดตาม เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566

พญ. ศศิธร คุณูปการ
. พญ. ศศิธร คุณูปการ อายุรแพทย์โรคไต   สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้คอลัมน์ Let’s get updated – nephrology  ของเรายังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องการปลูกถ่ายไต และอีกเช่นเคยหมอยังคงศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งใจส่งตรงความรู้สดใหม่ทางไกลให้ผู้อ่านแทนความคิดถึงนะคะ โดยในคราวนี้หมอจะมาเล่าเรื่องความแตกต่างของระบบการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาให้ฟังกันค่ะ 1. จำนวนการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการรักษาโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยปลูกถ่ายไตมาตั้งแต่ปี 1975 แต่ยังคงมีปัญหาหลักคือ สัดส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตยังมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่รอรับบริจาคไต และระยะเวลาการรอคอยอวัยวะที่ยาวนาน ในปี 2021 มีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตรวม 433 ราย แยกเป็นผู้บริจาคมีชีวิต 83 ราย และผู้บริจาคสมองตาย 350 ราย ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยจากผู้บริจาคสมองตายเท่ากับ 4.67 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระยะเวลารอคอยในช่วง 5.0 – 9.99 ปี ในขณะที่ผู้รับไตจากผู้บริจาคมีชีวิตมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระยะเวลารอคอยน้อยกว่า 1 ปี จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตทั้งหมดในปี......

เรื่องที่แพทย์สาขาไต …ควรติดตาม เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566

พญ. ศศิธร คุณูปการ
. พญ. ศศิธร คุณูปการ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา   สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้คอลัมน์ Let’s get updated – nephrology  ของเรายังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องการปลูกถ่ายไต และอีกเช่นเคยหมอยังคงศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งใจส่งตรงความรู้สดใหม่ทางไกลให้ผู้อ่านแทนความคิดถึงนะคะ โดยในคราวนี้หมอจะมาเล่าเรื่องความแตกต่างของระบบการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาให้ฟังกันค่ะ 1. จำนวนการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการรักษาโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยปลูกถ่ายไตมาตั้งแต่ปี 1975 แต่ยังคงมีปัญหาหลักคือ สัดส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตยังมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่รอรับบริจาคไต และระยะเวลาการรอคอยอวัยวะที่ยาวนาน ในปี 2021 มีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตรวม 433 ราย แยกเป็นผู้บริจาคมีชีวิต 83 ราย และผู้บริจาคสมองตาย 350 ราย ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยจากผู้บริจาคสมองตายเท่ากับ 4.67 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระยะเวลารอคอยในช่วง 5.0 – 9.99 ปี ในขณะที่ผู้รับไตจากผู้บริจาคมีชีวิตมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระยะเวลารอคอยน้อยกว่า 1......

เรื่องที่แพทย์สาขาไต …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2566

. พญ. ศศิธร คุณูปการ อายุรแพทย์โรคไต   ฉบับนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าฉบับอื่น ๆ เพราะหมอได้มีโอกาสเขียนส่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่าได้ import ความรู้สด ๆ ร้อน ๆ ข้ามแดนกันเลยทีเดียว เนื่องจากหมอได้มีโอกาสมาดูงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ในฉบับนี้จึงขอมาอัพเดทเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตให้ทุกคนอ่านค่ะ 1. Donor Derived Cell Free DNA in Kidney Transplantation การดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการปลูกถ่ายไต จำเป็นที่จะต้องได้ยากดภูมิต้านทานหลายชนิด เพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดการปฏิเสธไตขึ้น การเกิดภาวะปฏิเสธไตนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากอายุของผู้รับบริจาค อายุของอวัยวะที่ได้รับ ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ (HLA mismatch) ค่า PRA (panel reactive antibody) เป็นต้น โดยที่การวินิจฉัยหลักจำเป็นจะต้องได้รับการเจาะชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy) เพื่อนำไปตรวจดูพยาธิสภาพว่ามีการปฏิเสธไตเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะการติดตามค่าการทำงานของไตเอง (serum creatinine) ก็ไม่ไวพอที่จะสามารถเจอการปฏิเสธไตตั้งแต่ระยะแรกๆได้......

เรื่องที่แพทย์สาขาไต …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2566

. พญ. ศศิธร คุณูปการ อายุรแพทย์โรคไต   ฉบับนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าฉบับอื่น ๆ เพราะหมอได้มีโอกาสเขียนส่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่าได้ import ความรู้สด ๆ ร้อน ๆ ข้ามแดนกันเลยทีเดียว เนื่องจากหมอได้มีโอกาสมาดูงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ในฉบับนี้จึงขอมาอัพเดทเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตให้ทุกคนอ่านค่ะ 1. Donor Derived Cell Free DNA in Kidney Transplantation การดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการปลูกถ่ายไต จำเป็นที่จะต้องได้ยากดภูมิต้านทานหลายชนิด เพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดการปฏิเสธไตขึ้น การเกิดภาวะปฏิเสธไตนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากอายุของผู้รับบริจาค อายุของอวัยวะที่ได้รับ ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ (HLA mismatch) ค่า PRA (panel reactive antibody) เป็นต้น โดยที่การวินิจฉัยหลักจำเป็นจะต้องได้รับการเจาะชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy) เพื่อนำไปตรวจดูพยาธิสภาพว่ามีการปฏิเสธไตเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะการติดตามค่าการทำงานของไตเอง (serum creatinine) ก็ไม่ไวพอที่จะสามารถเจอการปฏิเสธไตตั้งแต่ระยะแรกๆได้......

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก