CIMjournal
banner healthcare

Future: เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพคุณผู้หญิงในอนาคต

การดูแลสุขภาพผู้หญิง มีอะไรที่ซับซ้อนกว่าการดูแลสุขภาพผู้ชาย เนื่องจากในชีวิตผู้หญิงต้องผ่านช่วงเวลาที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ก่อนและเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จนถึงวัยหมดประจำเดือน ในช่วงที่ผ่านมามีการพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพผู้หญิงหลายรายการ ตัวอย่างเช่น

 • เทคโนโลยีช่วยในการดูแลสุขภาพมารดาขั้นสูง (Advanced maternal care) เป็นการดูแลสุขภาพมารดาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ไปจนถึงการคลอดและหลังคลอดบุตร ผ่านการให้คำปรึกษาระยะไกล (Telemedicine) และการติดตามสัญญาณชีพ รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา โปรแกรมบริการสุขภาพดิจิทัลสำหรับผู้หญิง แอพลิเคชั่นช่วยเรื่องจิตใจมารดาขณะตั้งครรภ์ หรือแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ ช่วยเรื่องการนัดหมายและจัดเตียมอุปกรณ์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ออนไลน์ เป็นต้น
 • การดูแลหญิงวัยหมดประจำเดือน (Menopause management) เป็นการติดตามและจัดการอาการทางสุขภาพในหญิงวัยหมดประจำเดือน ต่าง ๆ อาทิ ร้อนวูบวาบ การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ การนอนหลับไม่สนิท ความผันผวนของระดับฮอร์โมน ผ่านแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น Lisa Health พัฒนาแอปพลิเคชันดูแลผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนครบวงจร Midday ที่ช่วยระบุระยะของวัยหมดประจำเดือนและคาดการณ์อาการของผู้หญิงที่รับบริการ
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรุ่นใหม่ (Novel skincare products) พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเพื่อแก้ปัญหาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน สิว ความชรา เช่น Veriphy Skincare พัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของไฟโตไกลโคเจน ซึ่งช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจนและกรดไฮยาลูโรนิกของผิว เพิ่มความกระชับเรียบเนียนชุ่มชื้น PT Basis Inovasi พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ใช้ส่วนผสมจากพืชเท่านั้น และปรับแต่งสูตรตามความต้องการของผู้ใช้เฉพาะราย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากทั้งสองสตาร์ทอัพยังปราศจาก SLS phthalate สีย้อม น้ำหอม อีกด้วย
 • ระบบการเจริญพันธุ์แบบอัตโนมัติ (Fertility automation) ระบบติดตามรอบเดือน ติดตามภาวะเจริญพันธุ์ ทำนายภาวะเจริญพันธุ์ พยากรณ์การตกไข่เพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ ตัวอย่างเช่น FertilAI พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ ข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วยจะช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการวางแผนรักษาผู้ป่วยแต่ละราย Fertilis พัฒนาอุปกรณ์ 3 มิติขนาดจิ๋วที่สามารถตรวจสอบองค์ประกอบของสารละลายที่เหมาะสมกับการเจริญของตัวอ่อนเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผสมเทียม เป็นต้น
 • ผู้ช่วยเสมือนจริงจากเทคโนโลยี AI (AI virtual assistants) Chatbot และผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะคอยให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะตัว สำหรับผู้หญิงที่ต้องการข้อมูลและคำแนะนำด้านสุขภาพ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น สุขภาพประจำเดือน การคุมกำเนิด ภาวะเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ โดยผู้ช่วยเสมือนจริงทำให้การสนทนาเปิดกว้าง อยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องปรราศจากอารมณ์และความคิดเห็นของผู้ตอบ นอกจากนี้ ผู้ช่วยเสมือน AI ยังทำงานร่วมกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
 • มะเร็งวิทยาแม่นยำ (Precision oncology) เป็นนวัตกรรมการดูแลรักษามะเร็งที่มีความจำเพาะต่อผู้ป่วยเฉพาะราย สนับสนุนการวินิจฉัย โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรม ตัวอย่างเช่น มีการพัฒนาชุดตรวจหามะเร็งรังไข่ที่อาศัย AI และการวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหาการวินิจฉัยล่าช้าที่มักนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่แย่และอัตราการรอดชีวิตต่ำ หรือมีการพัฒนาอุปกรณ์ถ่ายภาพตรวจจับความร้อนที่อาศัย AI สำหรับตรวจมะเร็งเต้านม เพื่อให้วินิจฉัยพบมะเร็งได้ในระยะต้น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพศ (Sexual health products) มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มหรือรักษาสุขภาพเพศ รวมถึงการจัดการกับข้อกังวลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเพศ เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแอปเพื่อติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมทางเพศ พร้อมการให้คำแนะนำและการแก้ปัญหาเรื่องเพศแบบเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยทางเพศ ความยินยอม การคุมกำเนิด การติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs และ STDs) รวมถึงการเพิ่มและการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว การส่งเสริมให้คนมีทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้องต่อสุขภาพทางเพศ 
 • การจัดการความเจ็บปวดจากประจำเดือน (Period pain management) ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอล มาพัฒนาการจัดการความเจ็บปวดจากประจำเดือน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของอุปกรณ์สวมใส่ การมีแอปอัจฉริยะเพื่อติดตามประเมินสาเหตุ แจ้งเตือน ให้ข้อมูลในเชิงลึก ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาหรือลดความรู้สึกไม่สบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปวดประจำเดือน นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้อีกด้วย
 • การดูแลอุ้งเชิงกรานและมดลูก (Pelvic & uterine care) อุ้งเชิงกรานเป็นส่วนที่สำคัญในระบบสืบพันธ์ของผู้หญิง เช่นเดียวกันกับเรื่องอื่น ๆ ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาการดูแลอุ้งเชิงกรานในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น แอปอัจฉริยะที่สามารถติดตามการทำงานของอวัยวะสำคัญ ๆ ในอุ้งเชิงกราน การตรวจติดตามทางไกล การดูแลให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยแบบเฉพาะบุคคล การดูแลในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและการฟื้นฟูหลังคลอด รวมถึงการพัฒนาอัลตราซาวนด์และการส่องกล้องให้สามารถตรวจสุขภาพอวัยวะในอุ้งเชิงกรานได้อย่างแม่นยำและไม่รุกราน นอกจากนนี้ยังมีเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน อีกด้วย

แนะนำอ่านเพิ่มเติม
แนวโน้มการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ปี 2024
แนวโน้มการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเสมือน

 

เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ
ข้อมูลจาก https://www.startus-insights.com/innovators-guide/femtech-trends/

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก